Termeni si Conditii

Termeni și condiții
Vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui site, prezentate mai jos, întrucât folosirea acestuia implică acceptul dumneavoastră.
Definiții:
• site – denumirea site-ului de pe Internet care conţine acest magazin on-line.
• cumpărător – orice persoană fizică sau juridică care, prin intermediul site-ului sau prin mijloacele de contact afişate pe site, a efectuat o comandă.
• vânzător – societatea comercială Global GSM SRL , având datele de identificare specificate în secţiunea Contact.
• comandă – cerere fermă de bunuri şi/sau servicii, prin care vânzătorul este de acord să livreze bunurile comandate şi/sau să presteze serviciile solicitate, iar cumpărătorul este de acord să le accepte şi să le plătească.
• bunuri şi/sau servicii – orice produs şi/sau serviciu afişate pe site.

Documente contractuale:
Tranzacţiile comerciale între vânzător şi cumpărător se supun legislaţiei române şi sunt reglementate prin contractul comercial la distanţă în sensul Ordonanţei Guvernului nr.130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Contractul comercial la distanţă este constituit din:
– termenii şi condiţiile de utilizare (acest document);
– informaţiile de identificare ale cumpărătorului şi vânzătorului;
– informaţiile referitoare la bunurile şi/sau serviciile comandate;
– informaţiile referitoare la plata bunurilor şi/sau serviciilor comandate;
– informaţiile referitoare la livrarea/prestarea acestora;
Contractul comercial la distanţă intră în vigoare în momentul confirmării comenzii de către vânzător.
Cumpărătorul este de acord cu modalităţile de comunicare cu vânzătorul puse la dispoziţia sa de către acesta (telefon, email, adresă poştală, comunicarea prin intermediul site-ului).
Drepturi și obligații:
Conform legislaţiei în vigoare, pentru bunurile comandate şi/sau serviciile prestate, vânzătorul va întocmi o factură fiscală. Factura fiscală reprezintă dovada deţinerii dreptului de proprietate asupra bunurilor şi/sau dovada prestării serviciilor şi va fi prezentată de cumpărător ori de câte ori se impune.
Factura va conţine datele de identificare ale cumpărătorului furnizate de către acesta la plasarea comenzii. Cumpărătorul este cel care poartă răspunderea pentru furnizarea corectă a datelor sale, suportând riscurile ce decurg din aceasta: livrarea cu întârziere, costuri suplimentare de transport, etc.
Toate prețurile afișate pe site se pot modifica fără anunț prealabil din partea vânzătorului.
Un produs comandat în termenul valabil al unei promoții și în limita stocului disponibil își va păstra prețul indiferent de modificările apărute.
Plata se poate face numerar sau prin ordin de plată. Pentru mărfurile neexistente pe stoc, livrarea se va face pe baza unei comenzi îin termen de 20 – 40 zile de la data plății avansului (50% din prețul comenzii).

Termenele de plată şi de livrare vor fi specificate în comandă. În situaţia în care vânzătorul, din cauze care îi pot fi imputate sau nu, livrează cu întârziere bunurile şi/sau serviciile comandate, va informa cumpărătorul în legătură cu termenul estimativ de livrare a acestora.
Cumpărătorul se obligă să achite sumele stabilite de comun acord cu vânzătorul pentru comenzile plasate şi la termenele stabilite.
Livrarea comenzilor la adresa indicată de către cumpărător în momentul plasării comenzii se va face prin intermediul unui curier agreat de către vânzător.
Vânzătorul se va asigura că bunurile livrate sunt ambalate corespunzător şi sunt însoţite de documentele aferente.
Conform legislaţiei în vigoare, cumpărătorul are dreptul de a returna în termen de 14 zile de la livrare bunurile achiziţionate, cu condiţia ca acestea să fie intacte şi complete, fără urme de utilizare, distrugere, fără urme de montaj, etc. Cumpărătorul este îndreptăţit să ceară despăgubiri pentru neîndeplinirea parţială sau totală a contractului din culpa vânzătorului, în condiţiile legii.
Dreptul de proprietate comercială și intelectuală:
Vânzătorul este proprietarul şi administratorul site-ului şi deţine asupra acestuia toate drepturile care decurg din aceste calităţi. În lipsa altor precizări, asupra materialelor prezentate în site (texte, imagini, clipuri video, fotografii, etc.) vânzătorul are fie drept de proprietate, fie licenţă de utilizare.
Utilizarea comercială a numelui vânzătorului, a domeniului troliu.com.ro sau a siglei vânzătorului, în formă directă sau ascunsă, de tipul meta tag-urilor, căutare web, dar nu limitat la acestea, este permisă numai cu acordul explicit al vânzătorului.
Utilizarea fără acordul vânzătorului a materialelor afişate pe site şi/sau a mărcilor comerciale deţinute de către acesta se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
Vânzătorul respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Dacă consideraţi că dreptul dumneavoastră de proprietate intelectuală a fost încălcat, va rugăm să adresaţi vânzătorului o notificare care să cuprindă:
• numele şi prenumele, semnătura fizică sau electronică şi ştampila (acolo unde este cazul), în calitate de posesor al dreptului de proprietate intelectuală sau ca persoană autorizată să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate intelectuală
• descrierea materialelor ale căror drepturi de proprietate intelectuală apreciaţi că au fost încălcate şi indicarea locaţiei lor pe site
• datele de contact (adresa, numărul de telefon, adresa de email)
• declaraţia pe propria răspundere conform căreia afirmaţi că utilizarea dreptului de proprietate intelectuală nu a fost autorizată de deţinătorul acestuia
• declaraţia notarială pe propria dvs. răspundere conform căreia acţionaţi cu bună credinţă, că notificarea este completă şi corectă şi că sunteţi deţinătorul dreptului de proprietate intelectuală sau că acţionaţi în numele său.

Confidențialitatea datelor:
Vânzătorul manifestă o preocupare continuă de respectare a intimităţii şi a confidenţialităţii informaţiilor referitoare la partenerii săi. Toate informaţiile cu caracter personal ale utilizatorilor (de ex.: nume, vârstă, gen, data naşterii, domiciliul, etc.) au un regim de utilizare special în cadrul site-ului, folosirea acestora făcându-se cu respectarea strictă a condiţiilor descrise în Politica de confidențialitate
Vânzătorul nu îşi asumă responsabilitatea divulgării de către dumneavoastră terţelor persoane a informaţiilor privind contul de utilizator (numele de utilizator şi parola). În cazul în care suspectaţi că, din diverse motive, imputabile sau nu dumneavoastră, integritatea informaţiilor privind contul de utilizator a fost compromisă, vă rugăm să ne notificaţi cu maximă prioritate, pentru a putea bloca accesul la contul respectiv şi pentru a vă crea un nou cont de utilizator.
Conţinutul descris în pagina Politica de completează Termenii şi condiţiile de utilizare.
Comunicarea:
Utilizatorii site-ului pot trimite comentarii, sugestii, idei sau observaţii privitoare la structura şi/sau conţinutul site-ului atâta timp cât conţinutul acestora nu afectează viaţa privată, nu derulează campanii politice sau electorale, nu este ilegal, obscen, ameninţător sau defăimător, nu afectează drepturile de proprietate intelectuală şi/sau comercială ale vânzătorului sau ale unor terţe părţi şi nu conţin viruşi, mesaje e-mail de masă sau orice altă formă de spam.
De asemenea, este interzisă folosirea unor adrese de e-mail false sau impersonarea altor persoane sau entităţi. Vânzătorul îşi rezervă dreptul, fără a-şi asuma obligaţia, de a îndepărta sau corecta orice astfel de informaţie transmisă.
Dacă nu este altfel specificat, prin trimiterea unor astfel de informaţii (comentarii, sugestii, idei sau observaţii, ş.a.), acordaţi vânzătorului şi partenerilor săi licenţa, dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil şi sub-licenţiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau de a afişa atât informaţiile, cât şi numele pe care l-aţi trimis în conjuncţie cu informaţia, pe orice fel de medii, oriunde în lume. Totodată, declaraţi şi garantaţi că deţineţi sau controlaţi toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la informaţiile transmise, că acestea sunt corecte şi că utilizarea acestora nu intră în contradicţie cu Termenii şi condiţiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terţă parte şi că veţi despăgubi integral vânzătorul sau partenerii săi pentru toate cererile rezultate din informaţia astfel transmisă.
Protecția minorilor:
Vânzătorul nu vinde bunuri şi/sau servicii minorilor. Vânzătorul poate vinde sau încasa contravaloarea unor bunuri şi/sau servicii destinate minorilor, dacă acestea sunt achiziţionate de către un adult. Dacă sunteţi minor şi accesaţi site-ul, o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.
Garanția bunurilor:
Toate produsele comercializate de către vânzător beneficiază de condiţii de garanţie conform politicilor de garanţie adoptate de către fabricanţii acestora şi conform legislaţiei în vigoare.
Acordarea condiţiilor de garanţie se face doar pe baza certificatului de garanţie transmis cumpărătorului odată cu livrarea produselor comandate. Lipsa certificatului de garanţie duce la imposibilitatea acordării garanţiei. Lipsa certificatului de garanţie trebuie semnalată în termen de 24 de ore de la recepţia produselor.
Produsele trimise pentru garanție vor fi expediate în ambalajul original, cu toate accesoriile si însoțite de certificatul de garanție, sigiliu intact și o nota cu descrierea defecțiunii .
Produsele trimise la garanție de către cumparator vor fi trimise doar cu firma de curierat agreată.
1. Pentru anumite situații în care au fost făcute setăari necorespunzătoare și echipamentul nu funcționeaza corespunzător, acest lucru se poate rezolva fără a trimite echipamentul la service.
2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a respinge cererea de garanție venită din partea Cumpărătorului, în termen de 15 zile de la primirea Produselor defecte ăi a Cererii de Garanîie aferente, în cazul în care se constata că defecțiunea este cauzată de utilizarea necorespunzăatoare sau o intervenție neautorizată asupra produslui.
Produsele reparate în perioada de garanție și care funcționează în parametri normali nu vor fi înlocuite.
Costul transportului tur-retur pentru echipamentele în garanție va fi suportat în întregime de către cumpărător. Dacă echipamentul nu face obiectul garanției și nu îndeplinește condițiile cerute pentru garanție costul reparației și transportului va fi suportat de către cumparator.
Condiții de livrare:
Expedierea produselor se face prin curierat rapid agreat de vânzător, în funcție de destinația cumpărătorului într-un termen de 1- 4 zile lucrătoare de la data confirmării comezii sau de la data confirmarii plăîii (daca se achită cu ordin de plata).
Costul transportului este stabilit de prestatorul de transport și este suportat de către cumparator. Costul rambursului banilor va fi suportat de către cumpărător.
Cumpărătorul va putea ridica coletul de la sediul curierului cel mai apropriat sau la adresa de livrare din comandă. Pentru clientii din localitățile care nu au un sediu al curieratului agreat, costul livrarii la adresa ceruta va fi suportat de către cumpărător în funcție de Km distanță de cel mai apropiat sediu sau daca nu, vor consimte să-l ridice de la sediul convenit cu vânzătorul.
În cazul în care coletul nu este intact sau prezintă urme de desfacere a sigiliului, responsabilitatea revine transportatorului și acest lucru se va consemna la ridicarea coletului.
Pentru produsele care prin natura materialului, formei sau dimensiunilor nu pot fi protejate corespunzator (antene, accesorii etc.) expedierea mărfii prin serviciile de curierat se face pe răspunderea clientului.
Transferul proprietății și al riscurilor:
Proprietatea şi riscurile asupra bunurilor se transmit de la vânzător la cumpărător la data predării bunurilor respective şi odată cu semnarea de către cumpărător sau un reprezentant al acestuia a facturilor emise de către vânzător sau a documentelor de transport emise de către curierul însărcinat cu livrarea bunurilor.
Bunurile vor fi livrate, după caz, însoţite de următoarele documente: factură, certificat de garanţie, certificat de calitate, certificat de origine, instrucţiuni tehnice, etc.
Vânzătorul nu îşi asumă răspunderea pentru folosirea necorespunzătoare sau pierderea bunurilor livrate cumpărătorului sau dacă cumpărătorul a permis intervenţia unor persoane neautorizate de către vânzător asupra bunurilor respective.
Răspunderea:
Informaţiile prezentate pe acest site au caracter informativ. Deşi vânzătorul depune efortul de a prezenta cele mai relevante informaţii, ele pot fi incomplete.
Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru decizia cumpărătorului de a comanda produse şi/sau servicii de pe acest site pe baza informaţiilor prezentate.
Orice părere despre un produs sau serviciu care conţine un limbaj inadecvat sau opinie care aduce atingere imaginii companiei va fi ignorată sau exclusă de pe site fără a fi nevoie de justificări suplimentare.
Pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o parte din activităţile sale unei terţe părţi, fără a fi nevoie de acordul cumpărătorului. Cumpărătorul are dreptul de a fi informat cu privire la acest aspect.
FORŢA MAJORĂ
Forța majoră:
În caz de forţă majoră, înţelegând prin aceasta orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, şi care împiedică executarea în totalitate sau în parte a prezentului contract, partea care îl invocă este exonerată de răspundere, în condiţiile legii. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo, greve generale, etc.
LITIGIILE
Litigii:
Termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului se supun legislaţiei române. Orice dispută între vânzător şi cumpărător va fi rezolvată de preferinţă prin negociere amiabilă între părţi, în termen de 30 de zile de la apariţia acesteia. În cazul în care părţile nu ajung la un acord comun, orice dispută va fi rezolvată în mod final de instanţa judecătorească competentă de pe lângă sediul vânzătorului.